Wing Chun


Wing Chun je borilačka vještina koja ima za cilj da u što kraćem vremenskom priodu savladamo protivnika. Veoma je efikasan, primjenjiv i jednostavan. Zbog svojih principa i primjenjivosti koristi se u vojsci, policiji kao i u poslovima obezbjeđenja.


Začetnik ovog stila bila je žena, tada mlada budiskinja Ng Mui. Nakon što je Siu Lam samostan spaljen i razoren do temelja od strane Mandžurske vojske, Ng Mui se povukla u planinu Tai Leung. To je bio početak napornog rada i vježbanja sa ciljem da stvori novi sistem borenja suprotan postojećem Shao Lin sistemu.

Rezultat rada bio je set Kung fu principa koji su prevashodno koristili inteligenciju da prevladaju fizičku snagu brzo i efikasno. Kako je Ng Muin cilj kod stvaranja novog sistema borenja bila njegova primjena u sukobu sa Shao Lin Kung fuom, sistem nije učinila javnim te ga je čuvala i izučavala u tajnosti. Ipak jedne prilike kada je jednoj nježnoj ženi trebala pomoć da se odbrani od napasnika Ng Mui je odlučila da je primi kao prvog učenika i prenijela joj je tehnike novog sistema.

Mlada žena se zvala Yin Wing Chun te po njoj ovaj stil dobiva naziv, a to je ujedno značilo idolazak u javnost po prvi put novog Kung fu stila. Iako se ovaj stil predavao kasnijim generacijama, on se uvijek podučavao u tajnosti malim grupama sljedbenika jer je zemljom vladala i dalje Madžu vlada. \

Dugo vremena je prošlo dok Wing Chun stil nije doživio pravi procvat, gdje je važnu ulogu odigrao slavni učitelj Yip Man. Važno je napomenuti da ovaj plemeniti ljubitelj Kung fu-a pokreče prve škole 1949 godine i to kao instruktor Udruženja gostioničarskih radnika Hong Konga. Yip Man potom otvara vlastitu vježbaonici iste godine gdje prihvata sve više studenata te obrazuje i svoje prve pomoćnike u proljeće 1970 godine.


image

Jedan od najslavnijih i najpoznatijih Yip Manovih učenika bio je legendarni Bruce Lee. Bruce Lee je posjećivao škole borilački vještina u Hong Kongu gdje je učio Wing Chun od učitelja Yip Mana. Kao razlog zašto se počeo baviti upravo borilačkim vještinama bio je da savlada ličnu nesigurnost u gradskim uslovima života Hong Konga.

Nešto kasnije Bruce Lee odlazi u Ameriku gdje postaje slavna Kung fu filmska zvijezda. Ipak i dalje ostaje vjeran vježbanju Wing Chuna a pored glume bavio se i pisanjem knjiga o borilačkim vještinama, tako u jednoj svojoj knjizi 1963. godine kaže odprilike sljedeće: «Već dugo se bavim "Wing Chun-om" prirodnim borilačkim sistemom.

Sada u borbi nisam ometan od mog protivnika, od mene samoga ili od "kata-pokreta". Učinio sam tehniku protivnika svojom tehnikom. Ja moram postati jedno s protivnikom i raditi po Wu-Wej principu (spontano djelovanje) zavisno odgovarajućim okolnostima te bez unaprijed pripremljenog toka pokreta. Više ne trošim vrijeme i misli na meditiranje i na Chi disanje. Više ne moram eksperimentirati naokolo jer sve funkcionira samo od sebe».

Bruce Lee je poveden ambicioznošču i talentom te na osnovu Wing Chun-a razvio vlastiti sistem borenja znan kao "Jet Kuen Do", a u kombinaciji sa karateom i zapadnim boksom. Njegov prvi asistent-učitelj bio je Jesse Glover najbolji poznavalac i borac ovog stila. On jedne prilike kaže "nikako nije moguće razumjeti Jet Kuen Do bez dobrog znanja osnovica Wing Chuna". Sam sistem Jet Kuen Do ipak najbolje je poznavao njegov osnivač Bruce Lee jer je zapravo svoj stil borenja prilagodio mentalitetu i potrebama Američkih učenika.

Godine 1972 umire slavni učitelj Yip Man koga je svladala teška bolest, a iste godine i legendarni Bruce Lee. Iza njih ostaje danas jedan od najmlađih i najsavremenijih sistema borenja poznat kao Kung fu Wing Chun koji nalazi svoje poklonike širom svijeta i danas predstavlja jedan od najpopularniji borilačkih sistema, koji svoje praktičare pronašao na Univerzitetima, školama, klubovima, zaštitarima, vojsci, policiji....